slide4
slide5-2
slide6
previous arrow
next arrow

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 • 📌 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 พฤษภาคม 2567] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8 พฤษภาคม 2567] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 เมษายน 2567] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.001/2567 ประกวดซื้อราคาซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี [11 เมษายน 2567] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [11 เมษายน 2567] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  [9 เมษายน 2567] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [30 พฤศจิกายน 2566] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ [29 พฤศจิกายน 2566] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) [27 พฤศจิกายน 2566] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online) หรือ on hand [15 พฤศจิกายน 2566] อ่านเพิ่มเติม
 • 📌 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง (ครู) จำนวน 1 ตำแหน่ง กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี รหัสสาขา 301 [7 พฤศจิกายน 2566] อ่านเพิ่มเติม 

จดหมายข่าว

 • 📣 การประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566 [30 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่
 • 📣 ร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้ “เรื่องข้าวพื้นเมืองเพื่อการใช้ประโยชน์” ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี [26 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่
 • 📣 การประชุมการจัดสรรงบประมาณของงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2567 [25 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่
 • 📣 ดร.นิรันทร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ [25 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่
 • 📣 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566 และประชุมรองผู้อำนวยการวิทยาลัย [24 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่
 • 📣 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ อกท.หน่วยอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2566 ณ ลานราชานุสาวรีย์ [23 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่
 • 📣 นางฐิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ลงพื้นที่และเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนและงานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี [22 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่
 • 📣 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์กรรมการผู้ตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น สมาชิกบริการชุมชนและสังคมดีเด่น [21 – 22 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่
 • 📣 การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2566 [17 ตุลาคม 2566] คลิกที่นี่

ลิงก์ภายนอก

Facebook ข่าวสาร

นำเสนอวิทยาลัย

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 
117 หมู่ 7 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-252806, โทรสาร : 045-252807
E-Mail Webadmin : Webadmin@uboncat.ac.th
E-Mail : agri.ubon@gmail.com